petereliasson.se

Hjälper dig med design, produktion och projektledning av webbplatser,
trycksaker, fotografering, internutbildning inom mediaprogramvaror 
i både pc- & macmiljö.

Och på sommarhalvåret är det förstås de populära grillkurserna som gäller!